mrtvé moře
v Česku

objednávky 732 205 669

O hořčíku a rakovině

pr4

Nejprve o hořčíku
Aleksandrowicz  a kol. v Polsku dospěli k závěru, že nedostatečnost hořčíku a dalších antioxidantů jsou jsou důležité rizikové faktory predisponující k leukémii. Jiní výzkumníci zjistili, že 46% pacientů přijatých na JIP v centru terciární rakoviny vykazovali hypomagnezémii (extrémní nedostatek hořčíku). Došli k závěru, že výskyt hypomagnezémie u pacientů s rakovinou kriticky nemocných je vysoká.

Když si uvědomíme, že více než 300 enzymů vyžadují hořčík k tomu, aby byla zajištěna jejich role v metabolismu kyseliny mastných kyselin a fosfolipidů, znamená to, že jeho množství ovlivňuje propustnost a stabilitu membrán. Tedy nedostatek hořčíku by vedl k fyziologickému poklesu v buňkách a připravil by půdu pro rakovinu. Nedostatek hořčíku představuje přímou hrozbu pro zdraví našich buněk. Bez dostatečného množství  hořčíku budou naše buňky vápenatět a budou napadeny hnilobou. Budou živnou půdou pro kvasinky a kolonie plísní, které nás postupně zahubí…

Je známo, že karcinogeneze (vznik zhoubného bujení nádoru) vyvolává distribuční poruchy hořčíku, které způsobují uvolnění hořčíku přes krvinky a vylučování hořčíku do nenádorových tkání. Jeví se tedy, že nedostatek hořčíku by mohl mít karcinogenní potenciál. V případě pevných nádorů pak vysoká úroveň doplněného hořčíku zpomaluje karcinogenezi.

Hořčík chrání naše buňky před  hliníkem, rtutí, olovem, kadmiem, beryliem a niklem.
Glutathion vyžaduje hořčík pro jeho syntézu. Nízká hladina hořčíku je spojena s dramatickým zvýšením generace volných radikálů, dále s vyčerpáním glutathionu, a to je velmi důležité, protože glutathion je jedním z mála antioxidačních molekul známých svou schopností neutralizovat rtuť.

Dokonce se objevují názory, že modifikace buněčných membrán jsou hlavní spouštěcí faktory buněčné transformace vedoucí k rakovině. Použitím buněk indukovaných nádorů kolegové zjistili, že je mnohem menší vazba na hořčík membránových fosfolipidů nádorových buněk, než na normální buněčné membrány. Předpokládá se, že nedostatek hořčíku může vyvolat karcinogenezi zvýšením permeability membrán. Membrány u buněk s nízkým obsahem hořčíku mají hladší povrch než obvykle, mají nižší viskozitu, analogicky ke změnám v lidských leukemických buňkách. Hořčík je zodpovědný za zachování trans-membránových gradientů sodíku a draslíku.

A Jak je to vlastně  s vápníkem???
Vápník a hořčík jsou protiklady v jejich účincích na naše tělesné struktury. Čím tužší a neflexibilní naše tělesná struktura je, tím méně vápníku a více hořčíku více potřebujeme.
Později – v roce 1998, výzkumníci z Harvardu  publikovali studii o příjmu mléčných výrobků mezi 526 lidmi s diagnózou rakoviny. Studie zjistila, že 50% zvýšení rizika vzniku karcinomu prostaty a téměř zdvojnásobení rizika metastatického karcinomu prostaty bylo mezi lidmi,  kteří konzumují velké množství mléčných výrobků, tedy velmi pravděpodobně –  z vysokého celkového množství vápníku ve své stravě. Studie Harvardu na toto téma (publikována v říjnu 2001), se podívala na spotřebu mléčných výrobků: testovala 20.885 mužů a zjistila, že muži konzumující nejvíce mléčných výrobků, měli asi o 32% vyšší riziko vzniku rakoviny prostaty, než ti muži, kteří konzumují mléčné výrobky nejméně.
Nežádoucí účinky nadměrného příjmu vápníku (vysoká hladina vápníku v krvi) vede k vzniku ledvinových kamenů a ledvinových komplikací. Zvýšené hladiny vápníku jsou také spojeny s artritickou a vaskulární degenerací, kalcifikací měkkých tkání, hypertenzí a cévní mozkovou příhodou, gastrointestinálními poruchami, poruchami nálad a depresivními poruchami, chronickou únavou a obecně s minerální nerovnováhou, včetně hořčíku, zinku, železa a fosforu.
Hořčík působí jako minerální omlazení organismu a brání vápenatění našich orgánů a tkání, které je charakteristické pro degeneraci našeho těla v souvislosti se stárnutím.

Doporučení dávek přijímaného hořčíku a vápníku jsou poměry v rozmezí od 1: 2 až 1: 1. Pro zájemce o prevenci rakoviny je třeba dívat se pozorně na 1: 1! Během prvních šesti měsíců léčby rakoviny je doporučeno zvýšit poměr ve prospěch hořčíku 10:1!!!

Až 30% energie buněk se používá k čerpání vápníku z buněk.
Lékaři, kteří používají nitrožilní léčbu hořčíkem pochopili výhody vrcholu hladiny hořčíku, i když jen dočasné. U pacienta s rakovinou je vhodné kombinovat jak orální, tak transdermální aplikaci hořčíku, aby se hladina hořčíku zvedla výrazně a rychle.
Lékařská moudrost nám říká, že hořčík je vlastně klíčem k správném asimilaci a využití vápníku, stejně jako dalších důležitých živin v našem těle. Pokud budeme konzumovat příliš mnoho vápníku, bez dostatečného hořčíku, pak nadbytek vápníku není správně využit a může se stát ve skutečnosti toxickým, což způsobuje bolestivé stavy v těle. Hypokalcémie je významným projevem nedostatku hořčíku v organismu. Dokonce i mírné stupně vyčerpání hořčíku významně snižují koncentraci v séru vápníku. Obecně lze konstatovat závěrem, že
potřeba konzumace vápníku pro muže i ženy je nižší, než se dříve odhadovalo.

 

Výběr z materiálu dr.Sircuse